Online Presale

Wij beginnen ons verkoopproces met een Online PreSale. Dit doen we omdat we op dat moment nog niet alle contractstukken gereed hebben, maar wel al veel informatie over de huizen en het plan kunnen delen. Ook willen wij het voor mensen die erg graag in ons plan willen wonen alvast mogelijk maken om een huis te reserveren.

Zelf invloed hebben

Door middel van de PreSale heb je als koper zelf invloed op de toewijzing. Bij de meeste toewijzingsprocessen heb je dat absoluut niet. Het speelt dan namelijk vaak een rol wie je kent of wie je bent, wie het hoogste salaris heeft of de meeste overwaarde of spaargeld. Bij een loting wijs je blind toe. Een enorm nadeel is dan dat je aan mensen toewijst waarvan je niet weet wie wel echt graag in je plan willen wonen en die het huis wellicht helemaal niet kunnen of qua maandlast wíllen betalen, terwijl mensen die er wel dolgraag willen wonen ‘toevallig’ aan de zijlijn staan.

Wij vinden het belangrijk om te weten wie er het liefste in onze woningen wíl wonen en niet wie dit het beste kán. Wat haalbaar en betaalbaar voor je is bekijken wij namelijk samen met jou in ons Kennismakingsgesprek.

Een oriëntatiegesprek

In de aanloop naar de PreSale is het al wel mogelijk om met onze hypotheekpartner NEXTHome een gratis oriëntatiegesprek aan te gaan. Het oriëntatiegesprek is een gratis en vrijblijvend gesprek. Hierin komen je hypotheekmogelijkheden en de voordelen van de Duurzaamheidshypotheek uitgebreid aan de orde. Een oriëntatiegesprek is een goed idee omdat je zo perfect bent voorbereid op het Kennismakingsgesprek. Dit zorgt ervoor dat het Kennismakingsgesprek straks sneller kan verlopen.

Voorafgaand aan het oriëntatiegesprek dient u het intakeformulier in te vullen en op te sturen naar woningcoach@nexthome.nl

De Online Presale

Vlak voor de Online Presale komen alle verkoopstukken online op onze projectwebsite. Vanaf de start Presale is het zaak zo snel mogelijk het intakeformulier te mailen naar NEXTHome. Op volgorde van binnenkomst van de Intakeformulieren benadert NEXTHome de kandidaten om een afspraak in te plannen. Hoe eerder je de afspraak hebt, hoe groter de kans dat je één van de huizen van je voorkeur kunt reserveren. Er worden altijd meerdere gesprekken tegelijkertijd ingepland, er beginnen dus meerdere Kennismakingsgesprekken op hetzelfde tijdstip. Dat doen we omdat de verkoopsnelheid van ons plan anders onder druk komt te staan.
Het gevolg van een te lage verkoopsnelheid kan zijn dat het hele plan niet doorgaat en daar zit niemand op te wachten. Bij systemen met blinde toewijzing zie je het hele plan in één keer onder optie staan. Of iedereen gaat kopen is maar zeer de vraag, maar het straalt wel ‘succes’ uit. Door onze gedegen en persoonlijke aanpak gaat dat dus een stuk geleidelijker, maar het kan natuurlijk ook weer niet ál te geleidelijk!

Het Kennismakingsgesprek

In het Kennismakingsgesprek komen jouw persoonlijke woonwensen en motivatie aan de orde, zodat wij weten wie jij bent en hoe wij jouw woonwensen het beste kunnen vervullen. Aan de hand van een vooraf ingevuld formulier krijg je tijdens dit Kennismakingsgesprek ook te horen of een hypotheek (mits die nodig is) haalbaar is. Ook worden de te verwachten maandlasten besproken. Zo weten jij en wij of een hypotheek haalbaar (kun je een hypotheek verkrijgen voor het benodigde bedrag) en betaalbaar (vind jíj dat er een betaalbare maandlast ontstaat, waarbij ook het leven nog leuk blijft) is.

Bekijk hier het stappenplan Aankooptraject

Tijdens het Kennismakingsgesprek heb je twee keuzes:

  • Je kunt een woning reserveren
  • Je kunt je inschrijven als voorrangskandidaat

Bij een positieve uitslag van haalbaar/betaalbaar kun je ervoor kiezen om een woning te reserveren. Je kunt alleen maar een woning reserveren die op dat moment nog niet door iemand anders gereserveerd is. Reserveringen worden realtime bijgehouden in een appgroep.
Reserveren doe je door middel van het tekenen van de reserveringsovereenkomst tijdens het Kennismakingsgesprek. Bestudeer daarom de tekst in de reserveringsovereenkomst vooraf en overdenk goed in welke woningen je in ons plan zou willen wonen. Het komt gelukkig slechts zelden voor dat iemand echt maar in één bouwnummer in ons plan wil wonen. Juist omdat er meerdere gesprekken tegelijkertijd plaatsvinden en omdat we teleurstellingen zo veel mogelijk willen voorkomen is het dus verstandig om vooraf een voorkeurslijst aan te leggen. Uiteraard kun je ook tijdens het gesprek nieuwe of andere voorkeuren aangeven.

De Reserveringsovereenkomst heeft dezelfde kracht als een koop/aanneemovereenkomst: je zúlt dus eigenaar van het huis van je keuze worden. Een reserveringsovereenkomst is echter éénzijdig bindend. Wij verplichten ons tot levering, jij bent niet verplicht tot afname. Dat laatste is namelijk juridisch onmogelijk. Daarom vragen wij in dit geval om een borg.
De borg.

Die borg bedraagt € 3.500,-. Dit is een stevig bedrag, dat realiseren wij ons. Wij halen de woning echter direct van de markt voor je en er kunnen zich dus geen andere kandidaten meer aanmelden voor deze woning. Stel dus dat wij een Reserveringsovereenkomst zonder borg of met een veel lágere borg zouden aanbieden en iemand ziet ‘gemakkelijk’ van de Reservering af na toewijzing, dan zijn wij genoodzaakt compleet opnieuw met de werving te beginnen. Dit kost geld en schaadt uiteraard de voortgang van het proces voor álle kopers. De borg ontvang je uiteraard terug op het moment dat je de woning daadwerkelijk juridisch afneemt bij de notaris.

Wij maken het voor onze kopers mogelijk om voorrang bij de toewijzing te krijgen. Als je één iemand voorrang geeft betekent dit veelal dat je iemand anders iets ontzegt. Wij gaan daarom heel zorgvuldig met onze voorrangskopers om en willen wij hen vooraf leren kennen.

Persoonlijke woonwensen en motivatie komen aan de orde, zodat wij weten wie jij bent, hoe wij jouw woonwensen het beste kunnen vervullen en wat jij een betaalbare maandlast vindt. Als de PreSale voorbij is, volgt het toewijzingsmoment. Wij wijzen toe op basis van maximale spreiding en zoveel mogelijk op eerste en tweede voorkeur. Indien er méér kopers dan woningen zijn, geeft dit een spanningsveld. Hoe gaan wij hier mee om? Als er zich meerdere kandidaten aanmelden voor één woning loten wij de kandidaten. Daarbij bepalen wij ook direct wie de eerste en tweede reserve is. Dat laten wij je uiteraard per ommegaande weten, wij hechten aan eerlijkheid, transparantie en duidelijkheid. Jij wilt zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent.

Het Kennismakingsgesprek bij NEXTHome is verplicht om een reserveringsovereenkomst te sluiten of om voorrangskandidaat te worden. NEXTHome is een onafhankelijk hypotheekadviseur. Dit betekent dat NEXTHome bepaalt of wonen in De Perken haalbaar en betaalbaar voor je is. Uiteraard ben je vrij om bij andere hypotheekverstrekkers hypotheekofferten aan te vragen of af te sluiten.

Heb je vragen over het verkoopproces, de PreSale of het reserveren? Bel dan NEXTHome op 0186-745772.