Nieuwe ontwerpen De perken Hoogvliet!

De nieuwe woningontwerpen van De Perken staan namelijk online! Tijdens de woonworkshop in februari hebben wij verschillende woonwensen aangedragen gekregen. Deze woonwensen zijn verwerkt en hebben geresulteerd in tot verschillende nieuwe plattegronden voor het Haifaperk.
Lees verder


Woonworkshop De Perken was een succes!

De woonworkshop van afgelopen 12 februari was een groot succes! De opkomst was groot en er zijn veel woonwensen aangedragen. Deze woonwensen zullen worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de woningen.
Lees verder


Aanmelden woonworkshop 12 februari

De voorbereidingen voor de woonworkshop zijn momenteel in volle gang en de bouwborden zijn geplaatst! Indien je voorgaande nieuwsbrief hebt ontvangen, hebben wij aangegeven het tijdstip van de woonworkshop nog met je te delen.
Lees verder


Woonworkshop 12 februari De Perken

Bij de ontwikkeling van De Perken gaan wij graag tijdens een woonworkshop in gesprek om de schetsontwerpen van de woningtypen gezamenlijk verder uit te werken.
Lees verder